Частна детска градина Бояна, град София
Главните артистки в “Seasons party” отдъхват след края на представлението, костюмирани като четирите годишни времена. Своето последно тържество в детската градина, децата са подготвили изцяло на английски език.
Двуетажните креватчета са привилегия на големите в детската градина.
Малките плувци са заели изходна позиция и се готвят да преплуват басейна по гръб.
Децата са затаили дъх, наблюдавайки куклено представление, което ги пренася в света на вълшебствата и приказките.
В пясъчника в нашия двор времето минава неусетно за бъдещите инженери и архитекти, които строят своите кули, замъци, мостове.
Част от стаята за игри на най-малките. Пъстрият свят на играчките привлича най-малките деца и прави първите им стъпки извън дома приятни и вълнуващи.

ГРУПИ

Децата са разделени на три възрастови групи, всяка от които има свои различни образователни и възпитателни потребности.

  • І (яслена) група - за деца между 2 и 3 год. възраст. Водещи са бързата и безболезнена адаптация на детето към среда, различна от семейната. Утвърждава се детската самоличност, увереността в собствените възможности и доброто самочувствие.

  • ІІ група - за деца от 3 до 5 год. възраст. Работи се върху емоционалното и творческо развитие на детето, усъвършенстват се умението за изразяване на собствените мисли, чувства и настроения, изявите на отзивчивост и съпричастност към околните.

  • ІІІ група - за деца от 5 до 7 год. възраст. Акцентира се върху подготовката за училище чрез изграждане на начални умения за четене и писане, развитие на мисленето чрез различни тестове и занимателни задачи, формиране на качествата самостоятелност и организираност.